***ประภาส***

ปติ ตันขุนทด

ประภาสเป็นท่านท้าว   จอมพล
ฝักใฝ่ปกครองคน     อยู่ใต้
อำนาจดั่งมีมนต์       เมาอยู่ 
คราวเสื่อมมาถึงไซร้   บ่นเศร้าอนิจจัง				
comments powered by Disqus