สุริยัน

ปติ ตันขุนทด

สุริยันสรรคำอำนวยพร
เป็นอักษรสุนทรีวันปีใหม่
ขอขอบคุณไมตรีมีน้ำใจ
บุญจงได้ส่งจิตสัมฤทธิ์นิพพาน				
comments powered by Disqus