[บุพเพ

ปติ ตันขุนทด

บุพเพคราวก่อนครั้ง     วัยเรียน
เคยยั่วกันผันเวียน     ต่อถ้อย
จากกันห่างใจเจียน     ยับย่อย   ลงนา
พบใหม่ใจโศกสร้อย     เมื่อเจ้ามีผัว				
comments powered by Disqus