ผิวนาง

ปติ ตันขุนทด

ผิวนางงามผ่องเพี้ยง     เดือนเต็ม
ตาใคร่เมินลืมเล็ม        ร่างนั้น
กิเลสที่ดองเค็ม             คืนสู่   นางนา
เห็นถ่องมองเก็บอั้น      อิ่มให้เต็มทรวง				
comments powered by Disqus
  • อรุณสุข

    16 กุมภาพันธ์ 2554 08:24 น. - comment id 1185105

    โฉมนางสลักแม้น...ม่ายเมียง
    งามพักตร์งามเนตรเนียง...แน่งน้อย
    รูปทรงสะคราญเพียง..อัปสรเสก สรรค์แฮ
    ยามยาตรยิ่งหงส์พร้อย..เพริศพริ้งมิ่งขวัญ..
    
    สวัสดี วันพุธแห่งชาติ ครับ..
    
    36.gif36.gif36.gif
  • ปติ ตันขุนทด

    8 มีนาคม 2554 19:07 น. - comment id 1187059

    16.gif
    ติดถึงเพื่อนๆจังเลย