**.. แด่...นักกิจกรรมผู้เสียสละ ..**

**.. เช่นรวีโชติ..**

 
๑. เขียนถึงเธอ...นักกิจกรรม...ด้วยความรัก
  ด้วยตระหนักสร้างงานอย่างสร้างสรรค์
  หทัยเธอหวังดีมีทุกวัน
  เปลี่ยนความฝันงดงามสู่ความจริง ...
 
๒. แม้งานหนัก..งานเหนื่อย..เธอเมื่อยล้า
  แต่ศรัทธาก็ชนะในทุกสิ่ง
  รับชื่นชมสมหวังชังติติง
  เป็นหมายมิ่งข้อคิดติดเตือนตน ...
  
๓. อุดมการณ์ผ่านวันใช่พลันหาย
   ยิ่งละลายก็ยิ่งจะเข้มข้น
   ยิ่งหนาวเหน็บเจ็บจริงยิ่งอดทน
   ยิ่งร้อนรน ปวดปร่า ยิ่งกล้าเผชิญ ...
   
๔. ก้าวไปเถิดเพื่อส่วนรวมร่วมส่วนใหญ่
  แม้ร้างไร้ถ้อยคำนำสรรเสริญ
  จงภาคภูมิรอยเท้าเธอก้าวเดิน
  แม้ใครเมินหมิ่นซ้ำเป็นธรรมดา ...
 
๕. จิตวิญญาณ..นักกิจกรรม..ไม่สูญสิ้น
   ธุลีดินเพียงหนึ่งก็ซึ้งค่า
   เสียสละ..ด้วยจิต..อุทิศ-ศรัทธา
   ทองหลังองค์..พระปฏิมา..จึงงดงาม ...
  
  ด้วยความหวังดี
**.. เช่นรวีโชติ ..** (ก.ประแสร์ ศิษยาพร)
				
comments powered by Disqus
 • ผ่านมา

  22 มีนาคม 2554 13:16 น. - comment id 1188458

  ชอบครับ