**.. สังคมเสื่อม ..**

**.. เช่นรวีโชติ..**


 ๑. เพราะคนยึดความดีที่วัตถุ
  สังคมลุผุลึกจนสึกหรอ
  หลงเริงโลภลาภล้วนไม่รู้พอ
  เพลิงจึงก่อลามเมืองเลื่องบรรลัย ... 
 
๒. เพราะคนยังนับถือเพียงชื่อเสียง
   ลดละเลี่ยงเสี้ยนหนามตำเท้าได้
   ถ้าคนดีอ่อนล้ายอมปราชัย
   อีกไม่นานคนจัญไรจะเกลื่อนเมือง ...

 ด้วยความหวังดี
**.. เช่นรวีโชติ ..** (ก.ประแสร์ ศิษยาพร)
  				
comments powered by Disqus