เงาใจ

ปติ ตันขุนทด

เงาใจแอบอุ่นไว้   กายนาง
งามทั่วทุกสรรพางค์    แห่งน้อง
อาลัยแม่ครวญคราง   คราวก่อน
เรียมพี่โศกครวญร้อง  เมื่อต้องจากกัน				
comments powered by Disqus