เมืองลิง

ปติ ตันขุนทด

ไปเมืองลิงวิ่งเต้น     หารัก
รักบ่เคยประจักษ์     เที่ยงแท้
หลบหลีกเปลี่ยนแปรปัก  หลายที่
รักพี่จึงมาแก้        ห่มไว้ในธรรม				
comments powered by Disqus