อธิษฐานรักเธอ

ปติ ตันขุนทด

เทพธิดาหล่นฟ้า   มาดิน
ทานแผ่กรวดวาริน  สู่พี่
โหยหาอยู่อาจิณ   เพียงแม่
ภักดิ์ซื่่อปางภพนี้   เมื่อหน้าขอดอง
อ่ะน่ะ กลอนพาไปเรื่อย ไม่รู้จาแต่งอารัย				
comments powered by Disqus
 • แย้ม

  20 สิงหาคม 2555 14:51 น. - comment id 1236713

  มดมอดแมงใต่ไม้     ลงมา
  แมงมอดมดโยธา     ไต่ขึ้น
  พบกันกึ่งมรรคา      จับคู่
  มอดมดแมงสู่พื้น      แทรกไม้ เอวํ
  
  ขอไม่รู้จาแต่งอารัยด้วยคนครับ