กรรม วิบากกรรม

ปติ ตันขุนทด

กรรมเป็นเหตุบ่งชี้   วิบาก  กรรมเอย
กรรมชั่วนำทุกข์ยาก   ง่ายแท้
กรรมดีท่านทำมาก   สุขแน่  นอนนา
กรรมชั่วดีมีแล้      แต่ล้วนเลือกเอง				
comments powered by Disqus
 • พุด

  28 สิงหาคม 2555 12:45 น. - comment id 1243672

  http://www.youtube.com/watch?v=XRJZx7EOJa0&feature=related
 • ทิม แซ่เฉิน

  4 กันยายน 2555 12:08 น. - comment id 1244148

  ทำดีมีสุข  ทำชั่วมีทุกข์