ค่าวซอ ภาษี

ปติ ตันขุนทด

ภาษีเมือง   ใช้เปลืองปลิ้นปล้อน
โรงพักเดือดร้อน    บ่ห่อนได้สร้าง
อันเก่าค้าง   อันใหม่ก็ฮ้าง
ทางตำรวจทุกข์   บ่มีที่ซุกหัวบัง
มันเป็นสัง   บ่กลัวคนชัง
คนแช่งแจงด่า  เหมาก่อสร้างมา บ่ทำ
โกงไปบาป   ตราบตายตามกรรม
นรกหนุนหนำ  ขำอยู่เนิ่นนาน				
comments powered by Disqus