สุขในกาม

ปติ ตันขุนทด

จักสุขสักกี่่ครั้ง        ในกาม
ทุกข์นั่่นยังไหลตาม   หื่นห้า
รูปเสียงกลิ่นรสหลาม   โลมล่อ
บวชฆ่ากิเลสบ้า       นั่นแล้จึงควร
***กิเลสพาทุกข์ กิเลสพาแล่นไปในรูป เสียง กลิ่่่น รส สัมผัส พระพุทธเจ้าว่าสุขที่มีมากกว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั้น   คือสุขในการออกจากกาม				
comments powered by Disqus
 • ลูกหว้า

  18 มีนาคม 2556 10:19 น. - comment id 1256765

  17.gif17.gif
 • แก้วประภัสสร

  18 มีนาคม 2556 19:57 น. - comment id 1256813

  11.gif36.gif36.gif