งามพระพุทธ

ปติ ตันขุนทด

งามพระพุทธผ่องแผ้ว    ในจิต
งามสี่ธรรมทุกทิศ       ส่องหล้า
ทุกข์จากที่สมุทัยกิจ      เกิดก่อ
เดินที่มรรคแปดจ้า       แจ่มแจ้งโมกษา
พระพุทธรูปเก่าแก่กว่า ๕๐๐ ปีในวิหารพระยาตากสิน วัดอรุณฯ				
comments powered by Disqus
 • ลูกหว้า

  25 มีนาคม 2556 14:31 น. - comment id 1257038

  41.gif42.gif42.gif57.gif57.gif56.gif68.gif
  แวะทักทายคะพี่ปติสุดหล่อ