แด่คุณครูด้วยดวงจิต

คอนพูทน

ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา ประนมกรน้อมกรานวารศรี        นบพิพัฒน์สวัสดี กราบดวงทรวงละมุนคุณครู   สอนศิษย์เกียรติศักดิ์ประจักษ์ดู  คอยเชิดคำชู วิชชาคณาคมภิรมย์ขาน   ประเสริฐครั้นวันทาอาจารย์       เบิกกิจสักการ ดวงแก้วแพรวธรรมนำทาง   อบรมอมรรัตน์จัดวาง               อร่ามแพร้วรินพลาง ทอพรายถักเพียงเรียงไสว   ปัญญาพาเจริญเพลินนัย           นุ่มฉ่ำนำชัย แตกช่อกอชาญสราญพรม   เผดียงหวังดังวาดพิลาสสม        รื่นเกษมเปรมชม บวรฉัตรวัจน์งามสยามเทอญ ๚ะ๛   ปัญญาวุฒิ กเร เตเต ทินโนวาเท นมามิหัง                                              คอนพูทน

comments powered by Disqus