รัก ไม่รัก

ปติ ตันขุนทด

รักกันสรรแต่งสร้าง    คำงาม
หากไม่รักลืมถาม        ข่าวข้อ
อนิจจังอย่าคิดความ   ปรุงแต่ง
ทุกอย่างสูญจริงน้อ     บ่ต้องอาลัย
comments powered by Disqus