สุภาษิต มิตรภาพและความรัก : Friendship and Love/Proverbs

Prayad

มิตรภาพซาบซึ้งพึงพินิจ
หากยึดติดศรัทธาปัญญาสรรค์
จึ่งคบหาเป็นมิตรใกล้ชิดกัน
ความสัมพันธ์นั้นผิดใช่มิตรภาพ
หากความรักปักใจแต่ไหวหวั่น
โดยยึดมั่นความคิดจิตอ่อน-หยาบ
จึ่งคบเป็นคนรักคงจักทราบ
ย่อมเข็ดหลาบใช่รักที่ปักใจ
มิตรภาพ ความรัก หลักจริงแท้
ย่อมได้แก่ยกจิตคิดแก้ไข
ข้ามความคิด ศรัทธา คบหาใคร
จึ่งเป็นไปเพื่อ มิตร รัก สมัครปอง
หาก"บุรุษ"บอกคุณอบอุ่นเพื่อน
แต่แชเชือนเลือนร้างแยกทางสอง
เพราะความคิดคุณเปลี่ยนเลิกเวียนมอง 
ใช่เพื่อนผองของห่วง "คนลวงโลก"
หาก"สตรี"วจีทักว่ารักคุณ
แต่ว้าวุ่นขุ่นเขลาสบเศร้าโศก
เพราะความคิดคุณเปลี่ยนเธอเวียนโยก 
ใช่โฉลกรักดอก "คนหลอกลวง"
Friendship with another that is contingent upon 
what that person thinks or believes is no friendship at all. 
Love for another that is contingent upon what 
that person thinks or believes is no love at all. 
True friendship and love transcend both what the
recipient thinks or believes. 
If a man says he is your friend, but shuns you if 
your thinking changes, he is a hypocrite. 
If a woman says she loves you, but shuns you if 
your beliefs change, she is a liar. 
(Anna Maria)
comments powered by Disqus
  Prayad