อย่าข่มขืน

ปติ ตันขุนทด


ปฏิวัติตัดขาดอำนาจเขา
แล้วตัวเรามีดีที่ตรงไหน
เขาทำดีมีผลแก่คนไทย
ให้สุขใสส่วงหน้าประชาธิปไตย
อย่ารีรอคืนมาประชาธิปไตย
เพื่อลูกหลานรักษาพายิ่งใหญ่
แม้นเนิ่นช้าเชือนเฉยจะเลยไกล
พาเผ่าไทยต่ำต้อยอีกร้อยปี
comments powered by Disqus