สุภาษิตแห่งรัก : Proverbs Of Love

Prayad

รัก...ทุกคนยลยินทุกถิ่นที่
ส่วนน้อยมีวางจิตคิดเชื่อถือ
ไม่มีเลยหลอกอำเอ่ยคำลือ
เพราะรักคือเมตตาข่มอารมณ์
รัก...และไอใครคิดอาจปิดซ่อน
รัก...เร่าร้อนควันบุหรี่ฤดีสม
มิอาจซ่อนปกปิดใจชิดชม
รัก...คำคมคุณค่าเหนือกว่าเงิน
รัก...เสียอย่างบ้างว่าทำตาบอด
แต่ทางทอดเห็นกว้างแม้ห่างเหิน
รัก...มิใช่เสแสร้งออกแรงเดิน
รัก...มิเมินไม่มากแต่ลากนาน
รัก...ฉันเพียงน้อยนิดหากคิดค่า
ให้รักหมากว่ามากขอฝากสาส์น
รัก...มองข้ามสิ่งบกพร่องมิต้องการ 
รัก...ครองบ้านงานปราบใช่ดาบคุม
รัก...ปกครองมิต้องสั่งกฏบังคับ
รัก...ยังนับบ้านใกล้ใจฉ่ำชุ่ม
มิต้องถึงรื้อรั้วกลั้วรักรุม
รักครอบคลุมคุ้มโลก...โชคดีเอย
Love all, trust a few, be false to none.
Love and a cough can not be concealed.
Love and smoke can not be hidden.
Love does much, but money can't be repealed.
Love is blind, but sees afar.
Love knows nothing of labor.
Love little, love me long.
Love me little, love my dog more.
Love over-looks many faults.
Love rules a kingdom without swords.
Love rules without law.
Love your neighbor, but don't pull down
the fence boards. 
(Joseph T. Renaldi)
comments powered by Disqus
  Prayad