ปฏิญญาชีวิต

คีตากะ

1280459y76qmej3io.gif
วอนสายลมห่มฟ้าจารจารึก
แปลรู้สึกเรียงร้อยถ้อยภาษา
ใส่สำนียงเสียงศิลป์จินตนา
พรมพริ้วมากับลมดั่งสมปอง
กระซิบแผ่วแว่วฟังดั่งหนึ่งใกล้
ปลุกหัวใจให้ตื่นคืนจากหมอง
เพียงให้เธอจดจำด่ำทำนอง
เพลงที่ร้องจากใจไหวสะเทือน
วอนสายธารกว้างไกลเคยไหลหลั่ง
ตั้งแต่ครั้งบรรพกาลผ่านถิ่นเถื่อน
จดบันทึกเรื่องราวคราวเยี่ยมเยือน
ช่วยย้ำเตือนเธอให้แจ้งใจความ
เผยปฏิญญาหน้าที่แห่งชีวิต
เพียงอุทิศปลุกชนมากล้นหลาม
ให้ตระหนักตัวตนบนนิยาม
แห่งความงามความรักแลเมตตา
วอนดาวเดือนเคลื่อนสกาวพราวเวหาสน์
แลพิลาสจับจิตพิศกังขา
เปล่งสีแสงนวลใยนัยนา
ปลุกวิญญาณ์เธอหลับใหลให้ฟื้นตื่น
เห็นชีวิตเพียงฝันล้วนผันเปลี่ยน
หลงวนเวียนนานเนาเฝ้าทนฝืน
ชีวิตแล้วชีวิตเล่าเฝ้ากล้ำกลืน
เร่งหวนคืนสู่สวรรค์นิรันดร..
3074212fixcpukku9.gif
comments powered by Disqus