ความงามของความทุกข์

คีตากะ

94152762321755.jpg
เธองาม...เพราะความทุกข์ที่รุกเร้า
ดั่งยอดเขาหิมะสุมปกคลุมขาว
แม้เยือกเย็นยังสะอางสุดพร่างพราว
รอเธอก้าวข้ามผ่านสราญรมย์
เธองดงามยามท้อย่นย่อนัก
ดั่งดอกรักซบกิ่งยิ่งสวยสม
ยามอาทิตย์แผดแสงทั้งแรงลม
พาเธอก้มหวนระลึกได้ตรึกตรอง
เธอคงงามยามพ่ายมลายฝัน
ดั่งราหูอมจันทร์ฟ้าพลันหมอง
แม้ความมืดน่าประหวั่นคราหันมอง
แต่แสงทองจะปรากฏเพียงอดทน
เธอยิ่งงามยามเหงาและเศร้าสร้อย
ดั่งกล้าน้อยถูกพายุดูสับสน
ทดสอบการตั้งรับกับตัวตน
เพียงรอผลยิ่งใหญ่ได้ปรีดา
เธอแสนงามยามชีวิตต้องผิดหวัง
ดุจดักแด้ในรวงรังยังเดียงสา
รอเติบใหญ่เหมาะสมบ่มเวลา
กางปีกกล้าโผผินโบยบินไกล...
comments powered by Disqus