เพชรงามความแกร่งกล้า

**.. เช่นรวีโชติ..**

๑. อันความซื่อตรงยิ่งนั้นจริงแท้ มิปรวนแปรแม้ใครใคร่กล่าวหา หลังวิกฤติผ่านล่วงช่วงเวลา ยังพบว่า "เพชรงาม" แกร่งตามเดิม

๒. แม้หมู่พาลรานรบย่อมจบสิ้น จึงพังพินท์สิ้นแง่ตั้งแต่เริ่ม ธรรมคุ้มผู้ครองธรรมนำต่อเติม ธรรมจึงเสริมแผ้วถางเปิดทางดี

๓. อันเพชรแกร่งแข็งกล้าย่อมปรากฏ ความหมดจดงดงามแวววามศรี เฉกคนซื่อตรงท่าทุกนาที หมู่ไพรีย่อมพินาศทุกชาติพลัน

                    ด้วยความหวังดี                   ผศ.เกรียงไกร รอบรู้       (เช่นรวีโชติ / ก.ประแสร์ ศิษยาพร)

         

        ๘ พ.ย. ๒๕๕๙; รังสิต; วันฝนพรำ

comments powered by Disqus