ร่มโพธิ์

คีตากะ

สายลมพริ้วโพธิ์ไหวใบลิ่วล่อง
ท่วงทำนองธรรมชาติโบกวาดไหว
เสียงซู่ซ่าสาดซัดกิ่งกวัดไกว
ต้นโพธิ์ใหญ่ไหวโยนส่ายโอนเอน
หลายปีผ่านโพธิ์ใหญ่ให้เงาร่ม
ต้านทานลมเอาไว้ใครแลเห็น
พายุพัดฟ้าฝนทนลำเค็ญ
บ้านร่มเย็นอยู่รอดชนปลอดภัย
ภาพชินตาชาชินสิ้นสำนึก
อันโพธิ์พฤกษ์มีธรรมแฝงแถลงไข
แทนเยี่ยงอย่างความดีพลีกายใจ
มอบรักให้แก่โลกดับโศกา
แผ่กิ่งก้านกว้างไกลปกไปทั่ว
ลืมตนตัวบรรลุอุเบกขา
ยังประโยชน์แก่คนล้นคณา
นำปรัชญาส่องทางสว่างไกล
หากถึงวันโพธิ์พรากเงาจากลับ
อย่ามอดดับปณิธานโปรดขานไข
ปลูกต้นโพธิ์กลางห้วงแห่งดวงใจ
ธำรงไว้ให้ยืนยงคงนิรันดร์...
comments powered by Disqus