เมฆหมอก

คีตากะ

2274351jzd07bk88l.gif
ห้วงนภาฤาหวั่นไหวในเสียงฟ้า
แผ่นดินฤากังขามหาไศล
มหาสมุทรฤาระอาชลาลัย
อากาศฤาสงสัยในสายลม
เธอมิอาจเห็นดาวที่พราวฟ้า
หากเมฆมาล้อมรอบลอยครอบห่ม
เธอมิอาจเห็นยอดผาอันน่าชม
หากหมอกพรมคลี่กางหว่างสายตา
เธอมิอาจรู้จักใครได้เที่ยงแท้
หากเพียงแม้ตนยังคิดกังขา
เธอมิอาจพ้นผ่านม่านมายา
หากหลงว่ากายใจเป็นของเธอ...
 
2046807qoer9uc27q.gif
แนะนำ : www.suprememastertv.com
comments powered by Disqus