อนันตปริมลฑล...

คีตากะ

KaguyaHime6.jpg
กระจิบกระจอกหยอกล้อทิวกอหญ้า
ฤาหยั่งพญา-อินทรีที่เวหน
มุสิกชาติไวว่องท่องเวียนวน
ฤารอดพ้นวิฬารชำนาญไว
กระต่ายป่าปราดเปรียววิ่งเลี้ยวลับ
ฤาเปรียบกับอัสดรตอนเคลื่อนไหว
ต๊ักแตนหมายยับยั้งยังล้อไกว
ฤาแจ้งใจคชสารชาญกำลัง
หิ่งห้อยตัวน้อยอับด้อยแสง
ฤาอาจแข่งสุริยนเปี่ยมมนต์ขลัง
เสียงจิ้งจอกเห่าหอนสะท้อนดัง
ฤาเทียมดั่งราชสีห์ที่คำราม
ปริมลฑลใดว่าไพศาล
ฤาเปรียบนฤพานผ่านภพสาม
ความรักใดใต้หล้ามหานิยาม
ฤาเปรียบความ-รักเมตตา...พุทธาจารย์...
www.suprememastertv.com
%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%
comments powered by Disqus