อนัตตา

คีตากะ

2014-01-02-373-0-57-01-20.JPG&w=400&h=30

รอยยิ้มเอิบอิ่มแลพริ้มเพริศ

พิลาสเลิศเลอสรวงล่วงเวหน

สะกดเนตรสะกิดแดยามแลยล

งามเหนือพ้นตรีภพสยบแดน

 

ศิโรราบล้านโลกวิโยคไหว

ยามหทัยเหี่ยวห่อสุดท้อแสน

เจ้าปรากฏกายมาคราขาดแคลน

เพียงทดแทนความหวังครั้งจากจร

 

นาม “อนัตตา” ตระการสะท้านโลก

ดับทุกข์โศกใหญ่น้อยค่อยเพิกถอน

เหล่าอัตตาเล่นกลทนราญรอน

ประหนึ่งพรพระผู้สร้างวางประทาน

 

แทนความงามไร้ลักษณ์ประจักษ์จิต

เทียมประกาศิตแห่งสวรรค์อันขับขาน

เทียบทิพยดนตรีสุนทรีย์มาน

ก้องกังวานมิรู้สิ้นทั่วอินทรีย์

 

ดั่งพระพิรุณรุกโถมประโลมหล้า

เพียงพริบตาแล้งร้อนต่างจรหนี

ดินอุดมดอกไม้ได้เปรมปรีดิ์

ทั่วปฐวีชุ่มชื่นดาษดื่นงาม...

 

 

 

 

 

 

 

comments powered by Disqus