สวัสดีความรัก

คีตากะ

พระอาทิตย์ทอประกาย ณ ปลายฟ้า
ดวงจันทราปรากฏงดงามแสง
ดาวน้อยใหญ่เยือนย่ำยังสำแดง
มิโรยแรงแกร่งกล้าทายท้ากาล
มอดแล้วหรือเปลวแสงแห่งความรัก
โลกไสผลักยาพิษปลิดสังหาร
ความเกลียดชังฝังลึกตกผลึกนาน
ย้อมวิญญาณเลือนเลอะเปื้อนเปรอะไป
ดับสิ้นหรือความรักเคยหนักแน่น
ถูกทดแทนด้วยปีศาจอนาถไฉน
บ่ายหน้าสู่เหวนรกตกบึงไฟ
จะมอดไหม้ผลาญเผาเป็นเถ้าธุลี
ก่อนปลุกปลอบหนุ่มสาวให้ก้าวมั่น
ร้อยผูกพันคู่รักแทนสักขี
เคยสร้างสรรค์จรรโลงโลกโสภี
มาบัดนี้เลือนหายมลายลง
ลุกขึ้นเถิดรักเอ๋ยอย่าเฉยนิ่ง
คือความจริงสิ่งเดียวในโลกหลง
ลุกขึ้นสู้อีกครั้งและตั้งธง
โปรดธำรงโลกไว้ให้ยืนนาน...
comments powered by Disqus