คุณค่าของคนไทย

เชษฐภัทร วิสัยจร

เฮโรอีนคือแป้งมัน หน้ากากนั้นแพมเพิร์สไง ภาษีเสียให้ใคร แล้วเหตุใดไม่ดูแล

ไม่ดูและไม่ฟัง หลับตานั่งเทียนแก้แห เข้าข้างคนสาระแน เชียร์คนผิดปิดหูตา

ที่นี้ประเทศใคร ทั้งเสียใจและเสียหน้า คนไทยมีราคา ก็แค่ข้าคนของใคร

comments powered by Disqus