เปิดประตูหัวใจ

อ.วรศิลป์

เปิดประตูหัวใจให้กว้าง ๆ
มองทุกอย่างด้วยแววตาที่สดใส
ใช้ชีวิตบนฐานจิตคิดอภัย
พร้อมดวงใจเปี่ยมธรรมความคิดดี
    ถึงจะมีสุขทุกข์ตั้งมากมาย
รู้ชั่งใจไม่มัวเพลินหรือเมินหนี
รู้แยกแยะถ้วนทั่วว่าชั่วดี
รู้หลีกหนีทางอบายทำร้ายตน
    เปิดประตูหัวใจให้กว้าง ๆ
แล้วเร่งสร้างทางธรรมนำกุศล
จุดประกายความดีมีในตน
เพื่อหมู่คนรอบข้างพบทางธรรม
    ด้วยวันนี้สังคมสับสนยิ่ง
มีชายหญิงมากมายหลงใฝ่ต่ำ
ปล่อยกิเลสตัณหาชักพานำ
ดิ่งถลำอบายมุขสุขปลอมปลอม
    เปิดประตูหัวใจให้กว้าง ๆ
เพื่อถากถางเส้นทางมารอันหวานหอม
เพื่อดวงจิตผู้คนพ้นตรมตรอม
เพื่อหล่อหลอมคนรุ่นใหม่ผู้ใฝ่ธรรม				
comments powered by Disqus
 • ดอกกระดาษ

  18 ตุลาคม 2549 11:35 น. - comment id 616436

  อ่านแล้วกินใจ จนได้ซึ้ง
 • พลอย

  18 ตุลาคม 2549 14:06 น. - comment id 616527

  ก็สนุกดีจะเป็นกำลังใจให้ผู้แต่งค่ะ1.gif1.gif
 • โพลารีส

  18 ตุลาคม 2549 20:06 น. - comment id 616666

  สวัสดีค่ะ แวะมาอ่านกลอนค่ะ