15 เมษายน 2550 10:50 น.

แค่นี้...เพียงพอ...

กัญจน

แค่เสียงกระซิบบอกได้ยินที่"คิดถึง"
แค่บอกว่ารู้สึก"ซึ้ง"กับข้อความที่"ห่วงใย"
แค่บอกว่า"รับรู้"กับทุกอย่างที่"เอ่ยออกไป"
แค่นี้ก็คง"เพียงพอ"แล้วกับ"หัวใจ"
..ของคนที่..แค่."แอบชอบ"ใคร...สักคน..
คงไม่ได้หวังอะไรมากมาย..กว่านี้...
แค่"มี"ใครสักคนรับรู้..ว่ามีใครคอย"ใส่ใจ"
แค่"ไม่รังเกียจ"..แค่"ไม่เมินเฉย"..กับทุกอย่างที่ให้ไป..
แค่นี้ก็คง"เพียงพอ"แล้วกับ.."หัวใจคนพอเพียง"..

				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟกัญจน
Lovings  กัญจน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟกัญจน
Lovings  กัญจน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟกัญจน
Lovings  กัญจน เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงกัญจน