24 สิงหาคม 2551 10:33 น.

^ * ^ กรรม..ของระตูจรกา.. ^ * ^

กิ่งโศก

2d0ee4f9.jpg
เพียงพิศมอง จ้องรูปนุช  บุษบา
จรกา ต้องมนต์ จนเพ้อคลั่ง
เจ้าเมามัว ระรัวรัก เริ่มประดัง
ได้สมหวัง หมั้นหมาย เพราะเทพดล

ระตูเอม เปรมปรีย์ เป็นยิ่งนัก
ลืมรูปลักษณ์ ปากหนา หน้าดำข้น
ผิวขรุขระ อัปลักษณ์ ดังเดนคน
แม่กมล บุษบาเห็น คงเบนเบือน

บุญเจ้ามี แต่กรรมบัง ดังเขาว่า
เสน่หา แห่งอิเหนา เข้ามาเคลื่อน
แย่งรักนาง พาหนี ลี้แรมเลือน
โศกาเยือน จรกา น้ำตานอง

ด้วยระเด่น เด่นงาม นามอิเหนา
บุษบาเจ้า จึงจม คารมพร้อง
เหยียดหยามข้า จรกา คู่หมายปอง
รูปลักษณ์ทอง เท่านั้น ที่เจ้าแล

นางไม่เห็น เพ็ญแห่งรัก จรกา
จรัสจ้า ประกายผุด   ดุจดังแข
ด้วยบดบัง มนต์เมฆ ครอบดวงแด
จรกาแพ้ เพราะรูป อันราคี

จรกาเอย..เจ้ายัง ดีกว่าฉัน
สุดท้ายนั้น ยังได้ จินดาส่าหรี
แต่ฉันนั้น นางเมิน ไม่ใยดี
โศกโศกี พิลาสร่ำ เฝ้ารำพัน


.........................
ระเด่น...เป็นคำนำหน้ากษัตริย์ ที่เป็นวงเทวา
ระตู...เป็นคำนำหน้า กษัตริย์ เมืองรองๆ หรือ ตามหัวเมือง				
18 สิงหาคม 2551 22:35 น.

~ พิษแห่งรัก..กามนิต ~

กิ่งโศก

post-1569-1154011428_thumb.jpg
จักกี่ชาติ กี่ภพ  ก็จบสิ้น
ปองยุพิน  นางทิพย์ วาสิฎฐี
รักฉับพลัน นั้นแรก แทรกฤดี
อธิษฐาน รักนี้ มิพรากกัน

กรรมตามแยก แตกหัก  รักแบ่งข้าง
แม่นวลปรางค์ จำแต่ง คู่หมายหมั้น
กามนิต จิตดับ โดยฉับพลัน
สิ้นอาสัญ ตัวตาย ร้ายรักโลม

ไปสถิต แดนฟ้า ดาราน้อย
เพียรเฝ้าคอย วาสิฎฐี แม่ฉายโฉม
นางละกาย ได้เกิด เป็นดาวโคม
จึงเฝ้าโน้ม สั่งวาที ที่รักนาง

วิบากรัก หักหาญ แห่งใจสอง
วาจาพ้อง ถึงกัน นั้นนาน..ห่าง
โกฎิแสนปี สนทนา ..พร่าเลือนราง
กรรมเจ้าสร้าง สั่งสม ปมอันใด

รักของเรา คล้ายเช่น เป็นเช่นนี้
พบแต่รัก ..คนดี..เพียงนี้ใช่
แล้วลาร้าง ห่างสิ้น ซึ่งเยื่อใย
เหลือเพียงใคร เฝ้าครวญ อยู่เอกา

กามนิต ผิดหวัง ยังได้พบ
ได้ประสบ วาสิฎฐี บนเวหา
ได้เคียงคู่ กระพริบรัก ดวงดารา
อา...ตัวข้า  ยิ่งกว่า กามนิต....ครวญ
				
Calendar
Calendar
Lovers  2 คน เลิฟกิ่งโศก
Lovings  กิ่งโศก เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟกิ่งโศก
Lovings  กิ่งโศก เลิฟ 2 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงกิ่งโศก