30 เมษายน 2553 16:00 น.

ขวานไทยใจหนึ่งเดียว

กิ่งโศก

T120310_09CC.gif


๏ ดินทองดองถิ่นด้วย......มือมี-
 ปู่ย่าตายายวี-........      ระกล้า
 ชนหลังช่างเลอะชี-....  วาตชั่ว
 ตำแยกแตกอย่างผ้า...เศษริ้วแสรก รานเฮย ๚ะ
 
๏ รักษ์รักลักษณ์ล้น......    .แลหวง
 เทิดเถิดเถอะทวยปวง.....ถิ่นป้อง
 ยืนหยัดยึดยกยวง............โยงอยู่
 กำจัดมารกัดจ้อง........ก่อนแจ้งจมกาล ๚ะ

 ๏ สมานสมัครม้วน........สมหมาย
 ใช่สักเกิดเชิดกาย........ซุกก้ม
 จูงมือจับมั่นขยาย.....โยงคั่น
 อริพ่ายตายล้ม.......ร่วมต้านรวมตรอง ๚ะ

 ๏ ขวานทองครองทาบพื้น.....นานเนาว์
 บรรพชนมิเขลา...............รักษ์ไว้
 หลานเหลนยุวเยาว์..........ท้ายรุ่น
 อย่าแยกแตกเผาไหม้.......ช่วยคุ้มแผ่นดิน ๚ะ

๏ ชาติศาสน์กษัตริย์ยั้ง.........ยืนยง
 เถอะปกป้องเชื้อพงษ์.........เผ่านี้
  มิแบ่งไม่เบนกง...............สีหลาก
 เช่นหนึ่งซึ่งหมายชี้...........เอกเนื้อเชื้อเดียว ๚ะ

+ กิ่งโศก+
๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ 


 

				
Calendar
Calendar
Lovers  2 คน เลิฟกิ่งโศก
Lovings  กิ่งโศก เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟกิ่งโศก
Lovings  กิ่งโศก เลิฟ 2 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงกิ่งโศก