30 ตุลาคม 2556 09:03 น.

๏ ..ประโคมย่ำยาม น้อมส่งเสด็จสู่พระนิพพาน.. ๏ (กลอนห่อโคลงฯ)

กิ่งโศก

   ๏ เสียงประโคมย่ำยามท่ามกำสรวล
สังข์แซ่แตรแห่หวนรัญจวญหาย-
ฆ้องกลองรับเปิงมางกำจรกำจาย
ปี่หงส์ส่งสุดท้าย..เสด็จเทอญ  ๚ะ๛
   ๏ เสียงประโคมย่ำย้ำ.... ยาม"กำสรด"
สังข์เป่า"สำหรับบท"....    ทั่วก้อง
"แตรงอน"ท่อนงอจรด  .... แจมร่วม ขับแล 
"แตรฝรั่ง"ดังร้องต้อง ....   ขับเคล้าผสานผสม ๚ะ
   ๏"พญาโศกลอยลม"ลั่นแล้ว...."ปี่ไฉน"
"กลองชนะ"รัวไหว   ....    จังหวะช้า
"เปิงมาง"ย่างขยับชัย  .... ยอส่ง
สังฆราชสู่ฟ้า   ....           สถิตย์โพ้นถิ่นสวรรค์ ๚ะ
  ๏ "กลองทัดตะโพนฉิ่ง"พร้อม....  ปี่พาทย์วง
"เพลงบทชุดนางหงส์"....  ส่งท้าย
"ระนาดเอกทุ้ม"คง ....      "ฆ้องเล็ก ใหญ่"เเฮ
คลอ"ปี่ชวา"คล้าย  ....   ร่วมเคล้าบทเพลง ๚ะ      
  ๏ เสียงประโคมย่ำย้ำ ....ยามสถิต  
ส่งเสด็จโลกชิต ....         อริยะเจ้า
ศิวโลกดุสิต   ....            สถานทิพย์ พิมานแฮ
ประสกสีกาเฝ้า  ....         ร่วมน้อมส่งเสด็จ สู่พระนิพพานเทอญ  ๚ะ๛
...............................
               ขอถวายความอาลัย
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
   ข้าพระพุทธเจ้า นามปากกา "กิ่งโศก"
             ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
22 ตุลาคม 2556 13:22 น.

๏ ..เมื่อธรรมะ....ไกล (กลาย).. ๏

กิ่งโศก

  ๏ คราบบุญนักบาปซ้อน ....   ซุกนัย
ทรัพย์ชั่วซื้อเบิกใบ ........  เทวโลกเบื้อง-
-สวรรค์นั่นใช่ไหน  ........  นำทรัพย์ ซื้อฤา
ซื้อมากยิ่งกระเตื้อง .......   เขยิบชั้นเยี่ยมสูง ๚ะ๛
  ๏ ใครหนอกำหนดกั้น ....  ทำเกณฑ์
เลี่ยงเบี่ยงบ่ายเอนเบน ..... อุบาทย์ใบ้
แข่งขันฉุดประเคน  .........  บริจาค
ยาจกตกนรกไหม้   ..........  เพราะไร้ทรัพย์สิน ๚ะ๛
 ๏ ประพฤติชั่วหยาบช้า..... เสมอหิน
บาปจับจึ่งอาจิณ  ............ อวดแจ้ง
แม้พระแม่ธรณิน ............   ยังแยก หนีนา
ร่างหล่นเลื่อนเสมือนแกล้ง....  กลบใต้นรกภูมิ ๚ะ๛
  ๏ มิอาจเอ่ยยกอ้าง ......  สาธยาย
ผู้ลุ่มหลงอบาย- ...........   มุขนั้น
เนื้อชั่วทุกไส้สาย .........   เส้นขด ขอดนอ  
ตะกละตะกรามหั้น ........   กัดเนื้อเถือผืน ดินเฮย๚ะ๛
  ๏ จ้องมล้างม้างล่ม ......  รานชาติ
อามีสสินบาทคาด .........  คิดปล้น
เถิดผลาญพร่าฆ่าขาด ....  ผ่าแล่ง ประเทศเนอ
เนรคุณข้ามพ้น .............  นรกห้วงอเวจี ๚ะ๛
                        + กิ่งโศก +
                 ๒๒  ตุลาคม ๒๕๕๖
พระอังคาร แรม ๓ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีมะเส็ง
ที่มา : ดูละครพื้นบ้าน สุรยะ-จันทรคาธ 
คนบาปหนา ย่อมหนักแผ่นดิน 
เมื่อร่างหล่นลงดิน พระแม่ธรณี ยังแยกแผ่นดินหนี อย่างมิอาจรองรับร่างไว้ได้เลย
บาปเจ้าหนักหนาสาหัสสากรรแท้แล้ว
Calendar
Calendar
Lovers  2 คน เลิฟกิ่งโศก
Lovings  กิ่งโศก เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟกิ่งโศก
Lovings  กิ่งโศก เลิฟ 2 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงกิ่งโศก