26 พฤศจิกายน 2556 13:32 น.

สุขสันต์ วันคล้ายวันเกิด คุณแก้วปประภัสสร

กิ่งโศก

   ๏ ให้จำเริญรุ่งด้วย  .... "จตุรพิธพรชัย"
"อายุ"ยืนสืบขัย   ....     เขตขั้น
"วรรณะ"เปล่งอำไพ ...  เกียรติยศ สูงเฮย
"สุขะ"ผ่องเกินปั้น ...  "พละ"พร้อมทรัพย์บริวาร ๚ะ๛
       
               + กิ่งโศก +
     ๒๖ พฤศจิการยน ๒๕๕๖
เนื่องด้วย ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นวันคล้ายวันเกิด คุณแก้วประภัสสร ขอคุณอำนาจพระรัตน์ไตร จงคุ้มครอง
มีแต่ความสุขตลอดไป นะขอรับ
Calendar
Calendar
Lovers  2 คน เลิฟกิ่งโศก
Lovings  กิ่งโศก เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟกิ่งโศก
Lovings  กิ่งโศก เลิฟ 2 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงกิ่งโศก