15 ธันวาคม 2556 13:00 น.

๏.. ฤาได้ด้วย -เผา-ซื้อ-โกง ???..๏ ( กระทู้)

กิ่งโศก

     ๏ เผา  "สุม-รุม-อุ้ม "ป่น  ....     แปลงชาติ
ซื้อ  "กอบ-ลอบ-หอบ"ราษฎร์  ....    บ่รู้    
โกง  "แก่ง-แย่ง-แบ่ง"ญาติ   ....     บดยึด ประเทศนา
กิน  "ตะ-กละ-ตะ-"กลามผู้  ....      เปลือกใต้วาทกรรม
    ๏ รู้  "ตรึก-ลึก-นึก"รู้    ....        เพียงไหน
แก่น  "ซึ่ง-กึ่ง-หนึ่ง"นัย  ....         วาทนั้น
แท้  "ทราบ-ภาพ-หยาบ" ใส ....   สัมผัส ต้องนอ
จริง "เปล่า-เล่า-เป่า"กระชั้น ....   กระหน่ำซ้ำให้หลง
   ๏ อวด "เบ่ง-เก่ง-เร่ง"อ้าง ....  อวดดี
โอ่  "ท่า-อ้า-พา"ที  ....              ถ่อยโอ้             
โง่  "งม-ถ่ม-จม"พจี  ....            ต่ำพจน์
เผย "แต่-แถ-แส่"โป้  ....          ปดด้วยต่ำทราม
   ๏ วาท(ะ) "กล่อม-ห้อม-ล้อม"ลุ่ม ....  ให้หลง      
ปรุง "รส-หมด-จด"ประจง ....          ประดับป้อน
แต่ง "ย้ำ-ย่ำ-ซ้ำ"ตรง   ....             ตีบ่อย
เพี้ยน "จัด-คัด-ยัด"ขย้อน  ....       "วาทเพี้ยนแต่งปรุง"
  ๏ ชน  "ไทย-ใด-ใช่"ด้อย ....       ในสติ
เหวย  "ออก-ดอก-งอก"ผลิ ....       โผล่พ้น   
ชั่ว  "ชีพ-รีบ-จีบ"ริ  ....                 ล้วนห่อ ดีเฮย
แท้  "อยู่-ดู-รู้"ต้น ....                    กำเนิดตั้ง"ประชาธิปไตย" ๚ะ๛
        
                         + กิ่งโศก +
           อาทิตย์ที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๕๖
Calendar
Calendar
Lovers  2 คน เลิฟกิ่งโศก
Lovings  กิ่งโศก เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟกิ่งโศก
Lovings  กิ่งโศก เลิฟ 2 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงกิ่งโศก