19 กุมภาพันธ์ 2556 11:25 น.

๏.. ณ ขอบชายเขา .. ๏ (กลอนห่อโคลงฯ)

กิ่งโศก

2711255311162.JPG1361247708.jpg1361247744.jpg1361247789.jpg1361247842.jpg

เครดิตภาพ : กูเกิ้ล 


				
Calendar
Calendar
Lovers  2 คน เลิฟกิ่งโศก
Lovings  กิ่งโศก เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟกิ่งโศก
Lovings  กิ่งโศก เลิฟ 2 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงกิ่งโศก