23 พฤษภาคม 2556 12:41 น.

๏..ชาตาเมือง...อัปลักษณ์..๏ (ฉบับโคลงฯห่อกลอน)

กิ่งโศก

๏ เหมือนตกฟากประจักนำโดยกำหนด
กำเนิดดวงรันทดยิ่งถดถอย
พระศุกร์เข้าพระเสาร์ล่มระทมลอย
ชะตาซ้ำด้ำพลอยคล้ายลอยแพ ๚ะ๛
     ๏ ตกฟากวิบากพื้น........กำหนด 
เลขทุรธึกทด ...................ทับแจ้ง
เงาอัปลักษณ์จักจรด .........เจียดจับ ร่างเนอ
ภูตภาคถากแถแสร้ง .........กำเนิดเชื้อทุรชน
    ๏ หนก่อนบาปเก่ากล้ำ ....บุญเดิม
ต่อต่ำย่ำเตี้ยเติม ............ ตกใต้
สกนธ์เกลือกกลั้วเสริม......แทรกก่อ
ออ-ปริยีเย้ยไซร้ ..............สำทับถ้วมเทินหัว
    ๏ รั้วบ้านรานแบะร้าว ...ล่มเมือง
ใต้บาทอสูรเนือง- ...........แน่นห้อม
เปรตตะปบขบเฟือง ....... ฝังแผ่น- ดินนา
ฉีกละเลงเขย่งล้อม ........ ปลิ้นปล้อนตาถลน    
    ๏ ไฟพะเนียงเสี่ยงชิ้น ....กระเซ็น
กาลกิณีเล็งเห็น .............ฮึ่มฮ้อง         
สิ้นศักดิ์เสื่อมกระเด็น ..... ดารดาษ ดื่นเฮย
คืนค่ำคาดชาดคล้อง...... แสยะเขี้ยวเคี้ยวกิน
   
   ๏ แผ่นดินสิ้นดับด้วย ... เดียรถีย์
นรชาติชนอัปรีย์ .............เถื่อนถ้วน
เหลิงโดยโลดฤทธี ........ ลุบ่อน ทำลายเนอ
เนรคุณดินล้วน ............. พินาศแล้วอบาย
   ๏ อัปลักษณ์รูปแล้ว..... พอทน
  ขุนกลับงับหางตน .........แตกหวิ้น
สั่งไพร่โห่แหนพล ........ ขู่ข่ม
ไฟจ่อรอสั่งสิ้น ............ ซุกเชื้อ-ย่างเมือง
  ๏ ดวงเมืองหรี่มอดแล้ว .... เมลืองโรจน์
มารขบข่มคว่ำโชติ ......  ดับซ้ำ
กาลกิณีโฉด...............  ชั่วยิ่ง เยงนา
โลหิตฉานนองน้ำ ........ ท่วมพื้นนาคร
   ๏ เหิมแหวกฟ้าข่มพื้น ...ปัถพี
บังอาจวาดป้ายสี ....... ใส่ใคร้
บ่เจียมชาติทรพี ........  พองศักดิ์
ตัวต่ำนรกใต้ ............. เทียบฟ้าได้ฤา 
        
  ๏ ประณตกรกราบไหว้..... ภาวนา
เทวะเทพรักษา .......... ช่วยฟื้น
 ป้องปกปักประชา ..... พสก ถ้วนนอ   
 ขจัดปัดภัยปื้น ......... ครอบเข้าถือครอง ๚ะ๛
                   + กิ่งโศก +
             ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖
14 พฤษภาคม 2556 12:57 น.

๏..กระสือที่ ไร้วันตาย.. ๏ ( โคลงฯห่อกลอน ภายใต้กล : กบเต้นสามตอน)

กิ่งโศก

                ๏กล่าวซึ่งกึ่งสากระสือ

         เห็นลือฮือลั่นหันเหล่

         ครั้นเนิ่นเขินนับขับเน-

       -ติเหเตร่ให้ไต่ฮาม ๚ะ๛

  ๏กระสือสื่อพร้องเยี่ยง        เพียงหญิง

พิงอยู่สู่แนบสิง                       นิ่งซ้อน

นอนซุกลุกไหวติง                   วิ่งต่าง

วางติดจิตสะท้อน                    ซ่อนทั้งร่างเดียว

  ๏ เรืองเขียวเปลววาบฟุ้ง      วุ้งฝาย

ว่ายฝ่าหาพลิกหงาย                 ผ่ายแง้ม

แพลมงับจับสัตว์ปลาย             ใส่ปาก

ซากเปล่าคาวเปรอะแต้ม          ประแหล่มต้องชิวหา 

๏ชะหิวริ้วตับไส้                ไตซาก

ตากซ่อนร่อนเทียวลาก            ถาก-ลิ้ม

ทิ่ม-รกจกกระชาก                   กากเสพ                       

เก็บเศษเช็ดเปื้อนยิ้ม               ปริ่มย้อมแสยะหยัน              

๏ยังเล่ากล่าวฝากไว้           ใฝ่หวาด

ฝาดว่าฆ่าพิฆาต                      พาธเข้า

เผาขุดกุดมิขาด                      มาตรฆ่า

มาขุกทุกข์ปิ่มเศร้า                  เปล่าสิ้นตาย         

๏สายตกผกผ่านเข้า            เผาคอย

ผล็อยคว่ำค่ำคืนถอย               ค่อยทึ้ง

ขึงทอดกอดลูกพลอย             รอยพล่าน

รานพ่ายป่ายผ่าวอึ้ง                พึ่งอ้อมอกมารดา

๏อาโดยโชยผ่านเชื้อ         เพื่อสาย

พรายสืบหนืบน้ำลาย               หน่ายล้อ

หน่อหลุดผลุดเหล่าพราย         หลายเพาะ

เลาะผ่านขานต่อข้อ                ต่อข้างสืบพันธุ์ ๚ะ๛

                      + กิ่งโศก +

6 พฤษภาคม 2556 12:29 น.

๏.. กาฬยุค ..๏ ( กล : นาคบริพันธ์ ฉบับโคลงห่อกลอน)

กิ่งโศก

  ยุคกระเบื้องลอยนองฟูฟ่องน้ำ

ฟ่องเหนือห่าสาระยำย่ำแสยง

สยายมือมืดดำเดชสำแดง

สำเดชอวดกำแหงผ่าแล่งเฮือน ๚ะ๛

        ๏ ยุคกระเบื้องบุบเบี้ยว           ฟูลอย

ฟูล่องฟ่องพรายฝอย         ผิดเพี้ยน

ผิดพร้องผิว์เช่นพลอย        ดีพ่าย

ดีพราก-ลากแหล่งเหี้ยน     หดเร้นหลบหัว

       ๏ หลบหายพ่ายเหล่าผู้            แสยะ  สยองนา

สยบกลบกัดแซะ               ฉีกดิ้น

ฉีกดุจกุดลูกแกะ               งอก่อง

งอก่อระย่อสิ้น                  ซบก้มโน้มคอ

        ๏ โน้มคราวน้าวข้อนั่น          บ่งนัย

บ่งเนื่องเบื้องสมัย             เปลี่ยนหน้า

เปลี่ยนน้ำถ่ายเนื้อไถ         เถือแก่น

เถือแกว่งกานบั่นอ้า           บากเอื้อมบ่ถึง

        ๏ บ่ทานต้านทัพฮ้อง          โหมฮือ

โหมหักปรักแปฤา             ขื่อบ้าน

ขื่อบนล่างร้างหรือ            จึงข่ม

จึงคร่าพร่าทุกด้าน            ดะเข้าระดม

         ๏ ระด่าวร้าวรุกด้วย              ทุรชน

ทุรชาติเชื้อฉล                 อสุเรศร้าย

อสุระล่อรานจน                ป่นแหลก      

ป่นร่วงป่วงบิดใบ้              บดสิ้นสรรพสา

         ๏ สรรพสิ้นวิ่นแหว่งแล้ว    เลี่ยงรูป

เลี่ยงร่างก้างแกล้งซูบ       กร่อนเชื้อ

กร่อนส่อก่อสุมสูบ           เฉาเหี่ยว

เฉาห่อนซ่อนสายเอื้อ      หน่ายโอ้อาดูร

        ๏ อาดั่งจักวักฟ้า                 พลิกดิน

พลิกดะระนาบติณ           แหลกตั้ง

แหลกต้องต่างพังภินท์    พินาศ แน่เนอ

พินิจจิตยอยั้ง                บ่ยื้อถือยัน   ๚ะ๛

 

                                 + กิ่งโศก +

                         ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖    

 
Calendar
Calendar
Lovers  2 คน เลิฟกิ่งโศก
Lovings  กิ่งโศก เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟกิ่งโศก
Lovings  กิ่งโศก เลิฟ 2 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงกิ่งโศก