17 ตุลาคม 2548 07:58 น.

อย่าหลง .......

กุ้งก้ามกราม

อย่าหลงเชื่อเพราะหูรับรู้ข่าว
ผู้คนป่าวเล่าลือหรือแสร้งสร้าง
เล่ห์มนุษย์หลากล้นทุกหนทาง
จงก้าวย่างอย่างผู้รู้เท่าทัน

อย่าหลงเชื่อเพราะตาได้มาเห็น
อาจจะเป็นภาพสร้างวางให้ฝัน
สวยเพียงนอกแต่ในไม่ผ่องพรรณ
จงเลือกสรรให้มากแม้ยากเย็น

อย่าหลงเชื่อเพราะมือคลำได้สัมผัส
แล้วชี้ชัดเหมือนว่าสองตาเห็น
ความรู้สึกอาจตรงข้ามความที่เป็น
สิ่งซ่อนเร้นยากสัมผัสให้ชัดจริง

อย่าหลงเชื่อเพราะลิ้นได้ลิ้มรส
แล้วกำหนดสูตรสำเร็จทุกสรรพสิ่ง
หลายลิ้นชิมย่อมมีการติติง
ชีวิตยิ่งมีเกณฑ์กฏกว่ารสแกง

อย่าหลงเชื่อกลิ่นโปรยโชยเข้าจมูก
หลงพันผูกกลิ่นจรุงที่ปรุงแต่ง
อย่าหลงปลื้มกลิ่นหอมที่ปลอมแปลง
ช่างแอบแฝงหนอมนุษย์สุดหยั่งใจ

ทั้งรูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัส
หากเฟ้นคัดด้วยความคิดวินิจฉัย
วิสัยทัศน์เปิดทางกว้างไกล
ทุกขภัยจักแผ้วผ่านสุขศานติเอย				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟกุ้งก้ามกราม
Lovings  กุ้งก้ามกราม เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟกุ้งก้ามกราม
Lovings  กุ้งก้ามกราม เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟกุ้งก้ามกราม
Lovings  กุ้งก้ามกราม เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงกุ้งก้ามกราม