29 ธันวาคม 2548 08:15 น.

สร้างความสวย สู่ความสุข

กุ้งก้ามกราม

ส.ค.ส ส่งความสุข
มอบแด่ทุกถ้วนหน้าที่มาเห็น
แม้ไม่เพราะขอให้ใจเย็นเย็น
อ่านประเด็นที่ปักป้ายไว้ริมทาง

ส.ค.ส สร้างความสวย
จะ จน รวย ก็สวยได้อย่าให้สร่าง
ทั้งใจกายอย่าออกนอกลู่ทาง
แม้โลกกว้างสิ้นความสวยด้วยอธรรม์

ส.ค.ส สวยครบสูตร
คิด ทำ พูด แน่วแน่และสร้างสรรค์
มีเมตตาการุณเกื้อหนุนกัน
รู้ขยัน รู้ประหยัด รู้จัดการ

ส.ค.ส สู่ความสุข 
ปราศจากทุกข์ รวยเงินตรามหาศาล
เจริญกาย เจริญใจ เจริญงาน
โรค ภัย พาล ผ่านพ้นด้วยกุศลกรรม

******************************				
27 ธันวาคม 2548 09:31 น.

ระลึก

กุ้งก้ามกราม

ไม่อยากจะระลึกเรื่องเลวร้าย
ปล่อยให้หายจากใจมิได้หรือ
ภาพลูกน้อยถูกกระชากไปจากมือ
หลังยึดยื้อกับมัจจุราชแทบขาดใจ

ไม่อยากจะระลึกเรื่องเลวร้าย
ลูกที่หายยังไม่รู้อยู่ที่ไหน
จะเป็นตายยังไม่รู้หรืออยู่กับใคร
ทุกวันยังหวังไว้ได้กลับคืน

ไม่อยากจะระลึกเรื่องเลวร้าย
บ้านทลายย่อยยับกับเกลียวคลื่น
สิ้นสินทรัพย์ซัดซ้ำเกินกล้ำกลืน
ที่หยัดยืนคือซากศพให้พบพาน

ไม่อยากจะระลึกเรื่องเลวร้าย
กองซากศพเรียงรายมหาศาล
กี่หมื่นแสนเคราะห์ร้ายเพราะสายธาร
ที่ประหารไม่เลือกอย่างเยือกเย็น

ไม่อยากจะระลึกเรื่องเลวร้าย
ภาพผู้คนวุ่นวายที่ได้เห็น
ต้องทนทุกข์เกินกล้ำยากลำเค็ญ
บ้างยังถูกแช่เย็นไม่ยลยิน

แต่จะระลึกน้ำใจที่ไหลหลั่ง
ทุกคราครั้งน้ำใจไทยไม่สูญสิ้น
ดุจน้ำทิพย์จากฟ้ามาสู่ดิน
ดับทุกข์สิ้นทุกยามด้วยน้ำใจ				
21 ธันวาคม 2548 11:52 น.

ใจหนักมิหนักใจ

กุ้งก้ามกราม

ปากจง หนัก อย่า พล่อย เพลินปล่อยข่าว
พูดเรื่องราวสร้างสรรค์กันดีไหม
ถึงคันปากยิบยับ โปรด..ระงับใจ
ปากปราศรัย ใจ อย่าพลั้งหวังเชือดคอ

หูจง หนัก อย่าให้ใครเป่าหู
ใคร่ครวญดูอย่าให้ใครหลอกล่อ
ทุกถ้อยหวานหว่านนำคำเยินยอ
นั้นอาจส่อเลศนัยไม่หวังดี

จมูกจง หนัก อย่าให้ใครจูงเล่น
รับบทเด่นเกินไปก็ใช่ที่
หากเป็นหนังหน้าไฟไม่เข้าที
ชีวิตนี้อย่าให้ใครกระทำ

ใจจง หนัก อย่าให้ใจมักง่าย
สิ่งมากมายรู้ยับยั้งทั้งสูงต่ำ
รู้แยกแยะเรื่องราวขาวหรือดำ
ใจจักนำพ้นทุกข์สุขสันต์จริง

ดั่งบทกลอนพระพุทธทาสประกาศไว้
เพื่อสอนใจมนุษย์ทั้งชายหญิง
เป็นหลักธรรมล้ำค่าอย่าทอดทิ้ง
ทุกสรรพสิ่งกำหนดได้ด้วยใจตน

             เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูง
ดุจหนึ่งยูงมีดีที่แววขน
หากใจต่ำนั้นเป็นแค่เพียงคน
ย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมา				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟกุ้งก้ามกราม
Lovings  กุ้งก้ามกราม เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟกุ้งก้ามกราม
Lovings  กุ้งก้ามกราม เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟกุ้งก้ามกราม
Lovings  กุ้งก้ามกราม เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงกุ้งก้ามกราม