9 เมษายน 2550 08:40 น.

ใจคน

กุ้งก้ามกราม

เกิดเป็นคนควรรักในศักดิ์ศรี
ยึดชั่วดีไร้เลศมีเหตุผล
ละความคิดขลาดเขลาเข้าข้างตน
เกิดเป็นคนครบถ้วนล้วนเท่าเทียม

อย่าทำตนเป็นข้าต่อหน้าไหว้
ตีหน้าใสสรวลเสหลากเล่ห์เหลี่ยม
ลับหลังเล่านินทาตีหน้าเกรียม
สุมหัวเสี้ยมหลาวหอกหลอกทิ่มแทง

อย่าเหยียบน้องฟ้องนายและขายเพื่อน
อย่าเชือดเฉือนด้วยคำอวดกำแหง
อย่ายโสโอหังหวังตะแบง
อย่ากินแรงเอาเปรียบเหยียบให้ตาย

อย่าเช่นมือถือสากปากถือศีล
อย่าป่ายปีนเร่งรุดเกินจุดหมาย
อย่าเลือกที่ซุกซบกบเลือกนาย
อย่าลืมอายนายว่าขี้ข้าพลอย

อย่าอวดดื้อถือดีข้านี้รู้
อย่ากล้ำกลืนฝืนสู้มิรู้ถอย
อย่าเช่นวัวลืมตีนคนลืมรอย
อย่าลืมถ้อยเคยกล่าวคราวก่อนนั้น

เกิดเป็นคนควรรักในศักดิ์ศรี
อย่าย่ำยีเกียรติคนให้คนหยัน
อย่าย่ำยีเกียรติตนคนเช่นกัน
โลกสุขสันต์สดใสด้วยใจคน				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟกุ้งก้ามกราม
Lovings  กุ้งก้ามกราม เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟกุ้งก้ามกราม
Lovings  กุ้งก้ามกราม เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟกุ้งก้ามกราม
Lovings  กุ้งก้ามกราม เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงกุ้งก้ามกราม