13 พฤษภาคม 2553 11:08 น.

แดงเทียม

กุ้งก้ามกราม

เหล่าขุนพลเสื้อแดงผู้แกร่งกล้า
พร้อมพิทักษ์โลกาน่าเลื่อมใส
ยึดมั่นซึ่งประชาธิปไตย
ด้วยหัวใจแดงเด่นความเป็นธรรม

ยอมเหนื่อยหนักแน่แน่วอยู่แนวหน้า
เพื่อประชาได้ชิมสุขอิ่มหนำ
เสียงแซ่ซ้องเชิดชูเป็นผู้นำ
คิด พูด ทำ รุก รับ ประทับทรวง

ทุกท่วงทีลีลามากสามารถ
มนุษย์ชาติต่อไปอย่าได้ห่วง
หมู่มารแม้นแอบอำกระทำลวง
จะตามทวงเด็ดหัวจนทั่วทิศ

เหล่าขุนพลเสื้อแดงกล้าแกร่งยุทธ
หมายยั้งหยุดอธรรมผู้ล้ำสิทธิ์
ทุกผู้พร้อมยอมพลีซึ่งชีวิต
มิเคยคิดค่าแรงเหล่าแดงเทียม
        V
        V
        V
        V
        V
        V
        V
29268-5.jpg				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟกุ้งก้ามกราม
Lovings  กุ้งก้ามกราม เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟกุ้งก้ามกราม
Lovings  กุ้งก้ามกราม เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟกุ้งก้ามกราม
Lovings  กุ้งก้ามกราม เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงกุ้งก้ามกราม