21 มกราคม 2550 11:43 น.

แด่คุณครู..

กุ้งหนามแดง

คือผู้หญิงคนหนึ่งยังตรึงจิต
ความปลอดภัยของชีวิตมิคิดถึง
สอนที่ไหนเด็กไทยล้วนคล้ายคลึง
ล้วนต้องพึ่งความรู้ครู-อาจารย์

ต้องจากบ้านเมืองเหนือเหลือพ่อแม่
ต่างดูแลซึ่งกันวันสืบสาน
สนับสนุนชื่นชมอุดมการณ์
คือเกราะแก้วปราการผ่านความกลัว

เธอจุดแสงสว่างนำทางศิษย์
ปลุกความคิดกรุยทางห่างสลัว
โดยตัดความอ่อนแอเห็นแก่ตัว
สิ่งดีชั่วแยกแยะชี้แนะนำ

เมื่อด้ามขวานลุกไหม้ไร้คนดับ
ครูมาปรับความเขลา-เขาไม่ขำ
รักแผ่นดินบ้านเกิดถ้าเกิดทำ
กฏแห่งกำแบ่งแยกถูกแทรกแซง

ความชั่วร้ายสุมทุมในมุมมืด
ยังอาดอืดความเจริญเมินแสวง
ความสงบรอบุญความรุนแรง
ความเปลี่ยนแปลงรอท่าพึ่งฟ้าดิน

เหลือเพียงร่างที่เห็นเครื่องเซ่นทรวง
เหลือคำลวงหลอกใช้ไม่จบสิ้น
เหลือเด็กน้อยอีกมากหากได้ยิน
รักแผ่นดินยิ่งนักหนูรักครู

พักผ่อนเถิดคุณครูผู้เสียสละ
สำนึกจะปรากฎหลังหดหู่
วีรกรรมประเสริฐขอเชิดชู
เมื่อศรัทธายังอยู่-ย่อมผู้ตาม..
..				
Calendar
Lovings  กุ้งหนามแดง เลิฟ 56 คน

วฤก

โคลอน

หมอกจาง

เชษฐภัทร วิสัยจร

เพียงพลิ้ว

อัลมิตรา

ฤกษ์ ชัยพฤกษ์

พี่ดอกแก้ว

แทนคุณแทนไท

แก้วประเสริฐ

แมงกุ๊ดจี่

ประภัสสุทธ

รการต์

บินเดี่ยวหมื่นลี้

ร้อยฝัน

หิ่งห้อยน้อยใจ

ลักษมณ์

ผู้หญิงช่างฝัน

ก้าวที่...กล้า

กวีปกรณ์

-ร้อยแปดพันเก้า-

เพรง.พเยีย

เฌอมาลย์

ครูพิม

คอนพูทน

ก่องกิก

ลานเทวา

อินสวน

พิมญดา

ยาแก้ปวด

กันนาเทวี

กิ่งโศก

ครูกระดาษทราย

แก้วประภัสสร

KIRATI

virismara

แกงเขียวหวาน

คนกรุงศรี

มวลภมร

ดาวศรัทธา

cicada

เปลวเพลิง

หญิงบ้า

เ ที ย น ห ย ด

din

สีเมจิก

นักสืบไร้ชื่อ

ชากร

บุญพร้อม

แย้ม ไกลวันเกิน

พระจันทร์แสงนวล

Jackie

ไผ่ลู่ลมม

ศรีปาด เฟสเก่าโดนระบบลบเฉยเลย

Prayad

Parinya

Lovers  1 คน เลิฟกุ้งหนามแดง
Lovings  กุ้งหนามแดง เลิฟ 3 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงกุ้งหนามแดง