30 กันยายน 2550 12:18 น.

รับน้อง

กุ้งหนามแดง

รับน้องเพื่อคล้องมิตร
ย่อมไม่ผิดเพราะคิดดี
แบบอย่างประเพณี
ปฏิบัติช่วยขัดเกลา

แลกเปลี่ยนทัศนะ
โดยพบปะจะบรรเทา
ช่องว่างระหว่างเรา 
ให้แคบลงตรงจุดยืน

ต่างถิ่นฤาหมิ่นหยาม
มิอาจห้ามความกลมกลืน
มิตรภาพกระชับคืน
ด้วยมุ่งหมายคลายแปลกปลอม

ธรรมเนียมที่เปี่ยมสุข
ร่วมสนุกคลุกฝุ่นมอม
ป้ายสียีหัวยอม
ต้อนเข้าซุ้มซุ่มละเลง

ยินดีที่รู้จัก
สร้างความรักหนักครื้นเครง
พี่นำ-น้องยำเกรง
ชวนเล่นเกมส์ต่างเต็มใจ

ยามหิวพี่ตามป้อน
ร่วมจานช้อนแก้วร่วมใบ
เวียนวนทุกคนไป
เป็นหนึ่งเดียวเกี่ยวสัมพันธ์

สร้างความสนิทสนม
ผสานผสมเรื่องแบ่งปัน
เปิดใจในเร็ววัน
เคารพรุ่นจากคุ้นเคย

ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อ
ไม่รีรอหรือเมินเฉย
ยุคไหนก็ไม่เชย
เป็นตัวอย่างทางที่ดี..
..				
17 กันยายน 2550 11:18 น.

ตอบแทน..

กุ้งหนามแดง

ให้กำเนิดเติบโตยื่นโอกาส
ความผิดพลาดแต่หลังนำสั่งสอน
การศึกษาปูลาดมิขาดตอน
จะกินนอนดูแลมีแชเชือน

อุปสรรคหนักหรือยื่นมือช่วย
ยามเจ็บป่วยห่วงใยใครจักเหมือน
ประพฤติตัวแย่นักคอยตักเตือน
ไม่บิดเบือนความจริงนิ่งดูดาย

ผิดสังเกตคำน้อยคอยตะล่อม
ละมุนละม่อมสืบค้นหาต้นสาย
แก้ปัญหาจริงแท้ใช่แค่ปลาย
เป็นบทเรียนโดยกลายใช้ต่อมา

วันเวลาผันผ่านผลาญผู้ให้
หวังผู้ได้ความรักอารักขา
เมื่อปลายทางชีวิตชิตเข้ามา
ปิดเปลือกตาพ่อแม่เหลียวแลคืน...
..				
4 กันยายน 2550 08:44 น.

ด้วยมิตรภาพ

กุ้งหนามแดง

เห็นสามสาววุ่นวายสะพายเป้
ร้องโยเยพร้อมกันด้วยปัญหา
ต่างหุนหันเกินเกี้ยวมาเยียวยา
เดินลับตาห่างไกลใยผูกพัน

จากภาษางานเขียนระเบียนรัก
แหล่งพิงพักตามยุคร่วมสุขสันต์
อินเตอร์เน็ตมาเล่นไม่เว้นวัน
ร่วมแบ่งปันความคิดเป็นมิตรกลอน

เข้าใจผิดอาจมีวลีร้อย
เรื่องกระจ้อยพึงตระหนักเพียงอักษร
ขออภัยด้วยจิตหากคิดงอน
มิมุ่งหมายบั่นทอนรุ่มร้อนใจ

มาวันนี้คืนถิ่นได้ยินแว่ว
กลับมาแล้วภาพพจน์อันสดใส
จึงยินดีต้อนรับกระชับใย
สัมพันธ์ใดเท่าเพื่อนเหมือนไม่มี..
..				
Calendar
Lovings  กุ้งหนามแดง เลิฟ 56 คน

วฤก

โคลอน

หมอกจาง

เชษฐภัทร วิสัยจร

เพียงพลิ้ว

อัลมิตรา

ฤกษ์ ชัยพฤกษ์

พี่ดอกแก้ว

แทนคุณแทนไท

แก้วประเสริฐ

แมงกุ๊ดจี่

ประภัสสุทธ

รการต์

บินเดี่ยวหมื่นลี้

ร้อยฝัน

หิ่งห้อยน้อยใจ

ลักษมณ์

ผู้หญิงช่างฝัน

ก้าวที่...กล้า

กวีปกรณ์

-ร้อยแปดพันเก้า-

เพรง.พเยีย

เฌอมาลย์

ครูพิม

คอนพูทน

ก่องกิก

ลานเทวา

อินสวน

พิมญดา

ยาแก้ปวด

กันนาเทวี

กิ่งโศก

ครูกระดาษทราย

แก้วประภัสสร

KIRATI

virismara

แกงเขียวหวาน

คนกรุงศรี

มวลภมร

ดาวศรัทธา

cicada

เปลวเพลิง

หญิงบ้า

เ ที ย น ห ย ด

din

สีเมจิก

นักสืบไร้ชื่อ

ชากร

บุญพร้อม

แย้ม ไกลวันเกิน

พระจันทร์แสงนวล

Jackie

ไผ่ลู่ลมม

ศรีปาด เฟสเก่าโดนระบบลบเฉยเลย

Prayad

Parinya

Lovers  1 คน เลิฟกุ้งหนามแดง
Lovings  กุ้งหนามแดง เลิฟ 3 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงกุ้งหนามแดง