22 มิถุนายน 2553 11:38 น.

ความปรองดอง

กุ้งหนามแดง

ความปรองดองคือพร้อมจะยอมรับ
รู้เปลี่ยนปรับท่าทีที่เหมาะสม
อยู่รวมกันอีกครั้งในสังคม
ช่วยลดปมขัดแย้งหยุดแต่งเติม

ความปรองดองคือเหลือความเผื่อแผ่
เลิกตั้งแง่ยุยงตามส่งเสริม
ความแตกแยกควรพองดต่อเติม
ความคิดเดิมมีได้อย่าไปปรุง

ความปรองดองคือทางที่สร้างซ่อม
มิได้หมายตะล่อมด้วยขวัญถุง
ให้เห็นดีเห็นงามตามจรุง
เพียงพยุงปรับเท้าให้ก้าวเดิน

ความปรองดองคือธรรมค้ำชูชาติ
ย่อมสามารถปฏิบัติไม่ขัดเขิน
แม้นร่วมแรงร่วมใจไม่นานเกิน
รอยหมางเมินที่เรื้อจะเจือจาง..
..				
13 มิถุนายน 2553 09:33 น.

เขาใหญ่

กุ้งหนามแดง

ไร้ประชาพิจารญ์หาก.รานกิ่ง
แต่เป็นสิ่งจำเป็นถ้าเน้นถาง
ปรับพื้นที่สองข้างเพื่อสร้างทาง
ถนนกว้างนำร่องต้องเจริญ

ภูมิทัศน์แบบเก่าสู่เขาใหญ่
อุโมงไพรร่มเงาสู่เขาเขิน
ทัศนาก่อเกิดความเพลิดเพลิน
เสียงนกป่าเชื้อเชิญเกริ่นทักทาย

ล้มต้นไม้น้อยใหญ่หลากหลายต้น
เสียงต่อต้านเริ่มล้นก่นเสียหาย
คนพื้นที่ยกปมเหตุล้มตาย
หากขยายถนนคงพ้นเคราะห์

จึงครึ่งครึ่งกลางกลางอยู่อย่างนั้น
หาจุดร่วมโดยพลันเลือกอันเหมาะ
ร่วมมือกันแก้ไขไม่ทะเลาะ
หลีกเลี่ยงเพาะกล้าชังในสังคม

ธนะรัชต์งามตายิ่งกว่าเริ่ม
หมั่นพูนเพิ่มไมตรีที่เหมาะสม
ร่วมฟื้นฟูพฤกษาให้น่าชม
และเกลียวกลมด้วยรักสามัคคี
..				
Calendar
Lovings  กุ้งหนามแดง เลิฟ 56 คน

วฤก

โคลอน

หมอกจาง

เชษฐภัทร วิสัยจร

เพียงพลิ้ว

อัลมิตรา

ฤกษ์ ชัยพฤกษ์

พี่ดอกแก้ว

แทนคุณแทนไท

แก้วประเสริฐ

แมงกุ๊ดจี่

ประภัสสุทธ

รการต์

บินเดี่ยวหมื่นลี้

ร้อยฝัน

หิ่งห้อยน้อยใจ

ลักษมณ์

ผู้หญิงช่างฝัน

ก้าวที่...กล้า

กวีปกรณ์

-ร้อยแปดพันเก้า-

เพรง.พเยีย

เฌอมาลย์

ครูพิม

คอนพูทน

ก่องกิก

ลานเทวา

อินสวน

พิมญดา

ยาแก้ปวด

กันนาเทวี

กิ่งโศก

ครูกระดาษทราย

แก้วประภัสสร

KIRATI

virismara

แกงเขียวหวาน

คนกรุงศรี

มวลภมร

ดาวศรัทธา

cicada

เปลวเพลิง

หญิงบ้า

เ ที ย น ห ย ด

din

สีเมจิก

นักสืบไร้ชื่อ

ชากร

บุญพร้อม

แย้ม ไกลวันเกิน

พระจันทร์แสงนวล

Jackie

ไผ่ลู่ลมม

ศรีปาด เฟสเก่าโดนระบบลบเฉยเลย

Prayad

Parinya

Lovers  1 คน เลิฟกุ้งหนามแดง
Lovings  กุ้งหนามแดง เลิฟ 3 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงกุ้งหนามแดง