1 ธันวาคม 2554 14:25 น.

มากกว่าคำว่า..ชอบ

กุ้งหนามแดง

ความรู้สึกตรงนี้นี้แน่นหนัก
อยากบอกรักรักเธอแต่เก้อเขิน
ใช่แค่เพียงผ่านผ่านกาลดำเนิน
ยากเหลือเกินเกินห้ามป้องปรามใจ

แค่วันเดียวเดียวดายยามกายห่าง
เป็นเป็นอย่างทุกวันก็หวั่นไหว
นึกถึงเธอทุกยามยามต้องไกล
หามีใครใครแทรกแต่แรกเลย

สักวันหนึ่งหนึ่งคราคงกล้าแย้ม
กลางคืนแรมแรมหนึ่งพึงเปิดเผย
ปิดตำนานนานลุ้นคนคุ้นเคย
เห็นเปรยเปรยว่าเหงาช่างเข้าทาง

แค่ยิ้มตอบตอบมาว่าแอบเหมือน
พร้อมเป็นเพื่อนเพื่อนใจไม่ขัดขวาง
ทุกย่างก้าวก้าวไปไม่อำพราง
รักเลือนลางจบแล้วแถวแถวนี้..
..				
Calendar
Lovings  กุ้งหนามแดง เลิฟ 56 คน

วฤก

โคลอน

หมอกจาง

เชษฐภัทร วิสัยจร

เพียงพลิ้ว

อัลมิตรา

ฤกษ์ ชัยพฤกษ์

พี่ดอกแก้ว

แทนคุณแทนไท

แก้วประเสริฐ

แมงกุ๊ดจี่

ประภัสสุทธ

รการต์

บินเดี่ยวหมื่นลี้

ร้อยฝัน

หิ่งห้อยน้อยใจ

ลักษมณ์

ผู้หญิงช่างฝัน

ก้าวที่...กล้า

กวีปกรณ์

-ร้อยแปดพันเก้า-

เพรง.พเยีย

เฌอมาลย์

ครูพิม

คอนพูทน

ก่องกิก

ลานเทวา

อินสวน

พิมญดา

ยาแก้ปวด

กันนาเทวี

กิ่งโศก

ครูกระดาษทราย

แก้วประภัสสร

KIRATI

virismara

แกงเขียวหวาน

คนกรุงศรี

มวลภมร

ดาวศรัทธา

cicada

เปลวเพลิง

หญิงบ้า

เ ที ย น ห ย ด

din

สีเมจิก

นักสืบไร้ชื่อ

ชากร

บุญพร้อม

แย้ม ไกลวันเกิน

พระจันทร์แสงนวล

Jackie

ไผ่ลู่ลมม

ศรีปาด เฟสเก่าโดนระบบลบเฉยเลย

Prayad

Parinya

Lovers  1 คน เลิฟกุ้งหนามแดง
Lovings  กุ้งหนามแดง เลิฟ 3 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงกุ้งหนามแดง