5 ธันวาคม 2556 09:42 น.

มติกรุง

กุ้งหนามแดง

"หยุดระบอบทักษิณกันเสียเถิด
ปลดหุ่นเชิดจากมือผู้ถือหาง"
ลงนามตามจารีตก่อนหรีดวาง
...ผู้ชิมลางประชาธิปไตย
แล้วแต่งดำไว้ทุกข์ไปรุกที่
เสียงอึงมี่กังวานสะท้านไหว
โบกธงซ้ำตะคอกว่าออกไป
จุดตะไลฯ ฝันฟุ้งกระทุ้งเมือง
คอรับชั่นเร่งรัดขจัดแจ้ง
จะหมดสิ้นขัดแย้งเลิกแดงเหลือง
ปิดประเทศปรับปรุงรับรุ่งเรือง
พ้นชีวิตฝืดเคืองดังเคยมี
สร้างโลกสวยโดยพลันไปกันเถอะ
ล้างสิ่งเปรอะเปื้อนออกร่วมฟอกสี
หวังว่าคงคุ้มค่าพอราวี
กับสิ่งที่เสียไปและได้มา!!!
 
Calendar
Lovings  กุ้งหนามแดง เลิฟ 56 คน

วฤก

โคลอน

หมอกจาง

เชษฐภัทร วิสัยจร

เพียงพลิ้ว

อัลมิตรา

ฤกษ์ ชัยพฤกษ์

พี่ดอกแก้ว

แทนคุณแทนไท

แก้วประเสริฐ

แมงกุ๊ดจี่

ประภัสสุทธ

รการต์

บินเดี่ยวหมื่นลี้

ร้อยฝัน

หิ่งห้อยน้อยใจ

ลักษมณ์

ผู้หญิงช่างฝัน

ก้าวที่...กล้า

กวีปกรณ์

-ร้อยแปดพันเก้า-

เพรง.พเยีย

เฌอมาลย์

ครูพิม

คอนพูทน

ก่องกิก

ลานเทวา

อินสวน

พิมญดา

ยาแก้ปวด

กันนาเทวี

กิ่งโศก

ครูกระดาษทราย

แก้วประภัสสร

KIRATI

virismara

แกงเขียวหวาน

คนกรุงศรี

มวลภมร

ดาวศรัทธา

cicada

เปลวเพลิง

หญิงบ้า

เ ที ย น ห ย ด

din

สีเมจิก

นักสืบไร้ชื่อ

ชากร

บุญพร้อม

แย้ม ไกลวันเกิน

พระจันทร์แสงนวล

Jackie

ไผ่ลู่ลมม

ศรีปาด เฟสเก่าโดนระบบลบเฉยเลย

Prayad

Parinya

Lovers  1 คน เลิฟกุ้งหนามแดง
Lovings  กุ้งหนามแดง เลิฟ 3 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงกุ้งหนามแดง