31 มีนาคม 2556 09:54 น.

มรดก

กุ้งหนามแดง

นี่คือความเจริญที่เดินพร้อม
กับภาวะจำยอมแห่งหนี้สิน
ห้าสิบปีผ่อนพลางร่างฝังดิน
จะได้ยินเสียงใดจากปลายทาง

สมัยแม่คิดแค่มีรถด่วน
ถึงกระอักกระอ่วนล้วนถือหาง
เพื่อต้อนรับ AEC เร็วรี่วาง
ระบบรางตามรัฐพัฒนา

ในวันนี้ส่งผ่านสารจากแม่
เยี่ยมหรือแย่คิดถูกไหมลูกจ๋า
ขอให้เจ้าเข้าใจเจตนา
ไม่ก่นด่าเย้ยหยันบรรพชน

อนุสรณ์รถไฟความเร็วสูง
ยกประโยชน์ชักจูงฝันฟุ้งขน
เป็นศูนย์กลางอาเชียนแลกเปลี่ยนคน
สำเร็จผลตามเป้าหรือเปล่าดาย..
..
				
Calendar
Lovings  กุ้งหนามแดง เลิฟ 56 คน

วฤก

โคลอน

หมอกจาง

เชษฐภัทร วิสัยจร

เพียงพลิ้ว

อัลมิตรา

ฤกษ์ ชัยพฤกษ์

พี่ดอกแก้ว

แทนคุณแทนไท

แก้วประเสริฐ

แมงกุ๊ดจี่

ประภัสสุทธ

รการต์

บินเดี่ยวหมื่นลี้

ร้อยฝัน

หิ่งห้อยน้อยใจ

ลักษมณ์

ผู้หญิงช่างฝัน

ก้าวที่...กล้า

กวีปกรณ์

-ร้อยแปดพันเก้า-

เพรง.พเยีย

เฌอมาลย์

ครูพิม

คอนพูทน

ก่องกิก

ลานเทวา

อินสวน

พิมญดา

ยาแก้ปวด

กันนาเทวี

กิ่งโศก

ครูกระดาษทราย

แก้วประภัสสร

KIRATI

virismara

แกงเขียวหวาน

คนกรุงศรี

มวลภมร

ดาวศรัทธา

cicada

เปลวเพลิง

หญิงบ้า

เ ที ย น ห ย ด

din

สีเมจิก

นักสืบไร้ชื่อ

ชากร

บุญพร้อม

แย้ม ไกลวันเกิน

พระจันทร์แสงนวล

Jackie

ไผ่ลู่ลมม

ศรีปาด เฟสเก่าโดนระบบลบเฉยเลย

Prayad

Parinya

Lovers  1 คน เลิฟกุ้งหนามแดง
Lovings  กุ้งหนามแดง เลิฟ 3 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงกุ้งหนามแดง