30 กันยายน 2556 08:44 น.

ปัดฝุ่นแม่วงก์

กุ้งหนามแดง

อนาถคนหัวดื้อแถมมือเติบ
คอยกระเถิบเข้าหาเงินภาษี
อ้างประโยชน์บังหน้าบอกว่าดี
กักวารีไหลบ่าทับป่าจม

อาศัยผู้ลำบากเป็นรากฐาน
ปัดข้อมูลทัดทานกองทับถม
ปลุกกระแสเดินเท้าก้าวระดม
ให้เลิกล้มสร้างเขื่อนช่วยเตือนภัย

เมื่อได้อย่างเสียอย่างต่างฝ่ายเลือก
ชักเย่อด้วยเชือกวินิจฉัย
เสียสละชีวาชวนอาลัย
เสียสติก่อนวัยมีใครแล

อนุสรณ์สถานตระหง่านตั้ง
ประกอบทั้งทิฐิมิแยแส
มีไว้เพื่อกลบเกลื่อนและเชือนแช
ได้ตีแผ่ผลงานประจานตัว!!!
...
				
Calendar
Lovings  กุ้งหนามแดง เลิฟ 56 คน

วฤก

โคลอน

หมอกจาง

เชษฐภัทร วิสัยจร

เพียงพลิ้ว

อัลมิตรา

ฤกษ์ ชัยพฤกษ์

พี่ดอกแก้ว

แทนคุณแทนไท

แก้วประเสริฐ

แมงกุ๊ดจี่

ประภัสสุทธ

รการต์

บินเดี่ยวหมื่นลี้

ร้อยฝัน

หิ่งห้อยน้อยใจ

ลักษมณ์

ผู้หญิงช่างฝัน

ก้าวที่...กล้า

กวีปกรณ์

-ร้อยแปดพันเก้า-

เพรง.พเยีย

เฌอมาลย์

ครูพิม

คอนพูทน

ก่องกิก

ลานเทวา

อินสวน

พิมญดา

ยาแก้ปวด

กันนาเทวี

กิ่งโศก

ครูกระดาษทราย

แก้วประภัสสร

KIRATI

virismara

แกงเขียวหวาน

คนกรุงศรี

มวลภมร

ดาวศรัทธา

cicada

เปลวเพลิง

หญิงบ้า

เ ที ย น ห ย ด

din

สีเมจิก

นักสืบไร้ชื่อ

ชากร

บุญพร้อม

แย้ม ไกลวันเกิน

พระจันทร์แสงนวล

Jackie

ไผ่ลู่ลมม

ศรีปาด เฟสเก่าโดนระบบลบเฉยเลย

Prayad

Parinya

Lovers  1 คน เลิฟกุ้งหนามแดง
Lovings  กุ้งหนามแดง เลิฟ 3 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงกุ้งหนามแดง