27 กุมภาพันธ์ 2557 07:06 น.

ยามเช้า

กุ้งหนามแดง

ดอกสะเดาโปรยปรายเป็นสายชัด
สายลมพัดบางเบากาเหว่าขาน
เหล่านกกาจากรังไปตั้งนาน
ตะวันคลานขึ้นฟ้ามัวซาลง
หมอกปกคลุมพร่ำพรอดโอบยอดข้าว
นกกระยางย่างก้าวเฝ้าปลาหลง 
ผักบุ้งแทรกหว่างปอดชูยอดตรง
ไก่ขันส่งรับช่วงล่วงอรุณ
ยินนกหยอกทักทายหลายชนิด
ใบไม้ปลิดหล่นคว้างข้างขนุน
ฝูงกระรอกวิ่งเล่นชุลมุน
คบเคยคุ้นจับคู่แทะหูกวาง
บัวสายแผ่ใบก้านดอกบานน้อย
น้ำในสระทิ้งรอยปลาคล้อยหาง
ฉันชื่นชมความงามในท่ามกลาง
ความแตกต่างยากค้นของคนเมือง
Calendar
Lovings  กุ้งหนามแดง เลิฟ 56 คน

วฤก

โคลอน

หมอกจาง

เชษฐภัทร วิสัยจร

เพียงพลิ้ว

อัลมิตรา

ฤกษ์ ชัยพฤกษ์

พี่ดอกแก้ว

แทนคุณแทนไท

แก้วประเสริฐ

แมงกุ๊ดจี่

ประภัสสุทธ

รการต์

บินเดี่ยวหมื่นลี้

ร้อยฝัน

หิ่งห้อยน้อยใจ

ลักษมณ์

ผู้หญิงช่างฝัน

ก้าวที่...กล้า

กวีปกรณ์

-ร้อยแปดพันเก้า-

เพรง.พเยีย

เฌอมาลย์

ครูพิม

คอนพูทน

ก่องกิก

ลานเทวา

อินสวน

พิมญดา

ยาแก้ปวด

กันนาเทวี

กิ่งโศก

ครูกระดาษทราย

แก้วประภัสสร

KIRATI

virismara

แกงเขียวหวาน

คนกรุงศรี

มวลภมร

ดาวศรัทธา

cicada

เปลวเพลิง

หญิงบ้า

เ ที ย น ห ย ด

din

สีเมจิก

นักสืบไร้ชื่อ

ชากร

บุญพร้อม

แย้ม ไกลวันเกิน

พระจันทร์แสงนวล

Jackie

ไผ่ลู่ลมม

ศรีปาด เฟสเก่าโดนระบบลบเฉยเลย

Prayad

Parinya

Lovers  1 คน เลิฟกุ้งหนามแดง
Lovings  กุ้งหนามแดง เลิฟ 3 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงกุ้งหนามแดง