5 มีนาคม 2557 10:12 น.

กระต่ายตื่นตูม

กุ้งหนามแดง

ดูสับสนวุ่นวายแค่ป้ายผ้า
ใครจะกล้าแบ่งแยกเพราะแตกสี
วาทะกรรมจำอวดแค่อวดดี
ฤาจะมีความหมายขยายความ
แค่ยกพวกท้าท้ายเบื่อหน่ายนัก
หาได้ปักหลักดินโยนหินถาม
แค่หลีกเลี่ยงรุนแรงขัดแย้งปราม
กลับลุกลามใหญ่โตผลุบโผล่คุม
เรื่องแค่นี้จุดชนวนป่วนทหาร
รัฐประหารงันงกใกล้ตกหลุม
แค่แผนเก่าลอบกัดขาดรัดกุม
หลังชุมนุมยาวนานจนคร้านรอ
สปป ล้านนาแค่อารมณ์
ที่ทับถมก่ายกองจึงร้องขอ
ให้ต่างคนต่างอยู่รู้จักพอ
แค่ตัดพ้อตามควรอย่าด่วนแปลง!!!
Calendar
Lovings  กุ้งหนามแดง เลิฟ 56 คน

วฤก

โคลอน

หมอกจาง

เชษฐภัทร วิสัยจร

เพียงพลิ้ว

อัลมิตรา

ฤกษ์ ชัยพฤกษ์

พี่ดอกแก้ว

แทนคุณแทนไท

แก้วประเสริฐ

แมงกุ๊ดจี่

ประภัสสุทธ

รการต์

บินเดี่ยวหมื่นลี้

ร้อยฝัน

หิ่งห้อยน้อยใจ

ลักษมณ์

ผู้หญิงช่างฝัน

ก้าวที่...กล้า

กวีปกรณ์

-ร้อยแปดพันเก้า-

เพรง.พเยีย

เฌอมาลย์

ครูพิม

คอนพูทน

ก่องกิก

ลานเทวา

อินสวน

พิมญดา

ยาแก้ปวด

กันนาเทวี

กิ่งโศก

ครูกระดาษทราย

แก้วประภัสสร

KIRATI

virismara

แกงเขียวหวาน

คนกรุงศรี

มวลภมร

ดาวศรัทธา

cicada

เปลวเพลิง

หญิงบ้า

เ ที ย น ห ย ด

din

สีเมจิก

นักสืบไร้ชื่อ

ชากร

บุญพร้อม

แย้ม ไกลวันเกิน

พระจันทร์แสงนวล

Jackie

ไผ่ลู่ลมม

ศรีปาด เฟสเก่าโดนระบบลบเฉยเลย

Prayad

Parinya

Lovers  1 คน เลิฟกุ้งหนามแดง
Lovings  กุ้งหนามแดง เลิฟ 3 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงกุ้งหนามแดง