26 กรกฎาคม 2557 13:26 น.

คืนความสุขประชาชน

กุ้งหนามแดง

ภายใต้รัฐประหารทหารสั่ง
ลดคับคั่งแห่งจิตต่างคิดเห็น
ออกประกาศหลายฉบับตามจับเป็น
เช้ายันเย็นเรียกพบคอยอบรม

คืนค่าข้าวชาวนาที่ว่าค้าง
ตามกวาดล้างบ่อนพนันแทงกันขรม
จัดระเบียบรถตู้น่าดูชม
เศรษฐกิจสังคมระดมดู

ลงทะเบียนลูกจ้างคนต่างด้าว
ผู้ค้าหวย ร้อง อ้าว! กำไรหนู
เงินบำเหน็จบำนาญปรับฐานชู
ฟรีทุกคู่บอลโลกโชคกระจุย

จัดสภาปฏิรูปเป็นรูปร่าง
แก้ปัญหาหลายอย่างทางฉลุย
ไร้ประชานิยมทับถมคุย
บุกตะลุยเดินหน้าสาละวน

ยุติกันเสียทีศึกสีเสื้อ
หมดยืดเยื้อรุนแรงทุกแห่งหน
คืนความสุขทั่วหน้าประชาชน
ยอมจำนนด้วยใจทำได้ดี!!!
				
Calendar
Lovings  กุ้งหนามแดง เลิฟ 56 คน

วฤก

โคลอน

หมอกจาง

เชษฐภัทร วิสัยจร

เพียงพลิ้ว

อัลมิตรา

ฤกษ์ ชัยพฤกษ์

พี่ดอกแก้ว

แทนคุณแทนไท

แก้วประเสริฐ

แมงกุ๊ดจี่

ประภัสสุทธ

รการต์

บินเดี่ยวหมื่นลี้

ร้อยฝัน

หิ่งห้อยน้อยใจ

ลักษมณ์

ผู้หญิงช่างฝัน

ก้าวที่...กล้า

กวีปกรณ์

-ร้อยแปดพันเก้า-

เพรง.พเยีย

เฌอมาลย์

ครูพิม

คอนพูทน

ก่องกิก

ลานเทวา

อินสวน

พิมญดา

ยาแก้ปวด

กันนาเทวี

กิ่งโศก

ครูกระดาษทราย

แก้วประภัสสร

KIRATI

virismara

แกงเขียวหวาน

คนกรุงศรี

มวลภมร

ดาวศรัทธา

cicada

เปลวเพลิง

หญิงบ้า

เ ที ย น ห ย ด

din

สีเมจิก

นักสืบไร้ชื่อ

ชากร

บุญพร้อม

แย้ม ไกลวันเกิน

พระจันทร์แสงนวล

Jackie

ไผ่ลู่ลมม

ศรีปาด เฟสเก่าโดนระบบลบเฉยเลย

Prayad

Parinya

Lovers  1 คน เลิฟกุ้งหนามแดง
Lovings  กุ้งหนามแดง เลิฟ 3 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงกุ้งหนามแดง